top of page
8cd0b216d6dd4d52bd46d3afbb8cf020.webp

Teknisyen Konpòtman ki Anrejistre

Mass Pediatric ABA ap chèche anboche yon Teknisyen Konpòtman Anrejistre ki gen eksperyans pou Greater Lowell, Westford ak zòn ki antoure.


Nou ap chèche moun ki motive ak antouzyastik pou rantre nan ekip k ap grandi nan pwofesyonèl devwe k ap travay ak fanmi yo pou fè yon diferans nan lavi kliyan nou yo atravè terapi ak sipò ABA lakay yo.


Mass Pediatric ABA pral bay fòmasyon ABA apwofondi pou Teknisyen Konpòtman nou yo ak Analis Konpòtman Sètifye Komisyon Konsèy nou yo ap kontinye sipòte kwasans ou ak konesans ou nan domèn ABA.


Salè yo varye ant $24-$26 pa èdtan epi ou dwe gen 18 an pou aplike.


Teknisyen Konpòtman Anrejistre nou yo pral:

 • Bay sèvis konpòtman dirèk pou kliyan lakay yo

 • Kouri pwogram akizisyon konpetans ak kliyan lè l sèvi avèk Analiz Konpòtman Aplike ak Analiz Konpòtman Vèbal

 • Travay ak Analis Konpòtman Sètifye Komisyon Konsèy pou aplike plan tretman endividyèl

 • Ekri, kolekte epi prezante nòt chak jou sesyon ak done lè l sèvi avèk pwogram teknolojik, tankou Google Docs, Microsoft Excel oswa lojisyèl konpòtman (egzanp, ABPathfinder)

 • Kenbe respè ak konfidansyalite pou tout kliyan yo

 • Kontinye ak devlopman pwofesyonèl ak konesans teknik nan ale nan atelye edikasyon

 • Pwoteje byennèt tout kliyan yo pandan sesyon tretman yo ak lè sitiyasyon kriz ijans rive


Teknisyen Konpòtman Anrejistre nou yo gen:

 • Fini avèk siksè nan pwogram fòmasyon 40 èdtan Komisyon Konsèy Sètifikasyon Analis Konpòtman an (ki fè pa yon sètifika BACB) ki baze sou Lis Travay Teknisyen Konpòtman Anrejistre.

 • Pase egzamen Enskripsyon Teknisyen Konpòtman an Enskri.

 • Pase Evalyasyon Konpetans Teknisyen Konpòtman Anrejistre (ki te administre pa yon sètifika BACB) ak nenpòt lòt egzijans fòmasyon BACB.

 • Yon lekòl segondè ak/oswa yon bakaloreya nan yon domèn ki enpòtan (sikoloji, edikasyon, elatriye)

 • Eksperyans travay ak timoun, adolesan, ak/oswa granmoun ki gen bezwen espesyal

 • Fleksibilite pou travay lasemèn apremidi, aswè ak wikenn

 • Bonjan ladrès kominikasyon

 • Abilite pou travay kole kole ak lòt pwofesyonèl

 • Konpetans òdinatè konpetan ak divès kalite lojisyèl biwo

 • Aksè nan transpò serye

 • Disponibilite pou travay 10-30 èdtan pa semèn

 • Fè yon chèk background CORI

bottom of page